VACUTEST KimaSed – strojový odečet sedimentace – černý vršek (30 ks)